Mathematics
benoscar
2015-10-29 14:29:51
8x + 6 - 2x = 34 x= ?
ANSWERS
wildchild26
2015-10-29 17:19:16

8x + 6 - 2x = 34x Simplify 8x +6 - 2x to 6x + 6: 6x + 6 = 34x Subtract 6x from both sides: 6 = 34x- 6x Simplify 34x - 6x to 28x: 6 = 28x Divide both sides by 28: [latex] frac{6}{28} [/latex] = x Simplify [latex] frac{6}{28} [/latex] to [latex] frac{3}{14} [/latex] : [latex] frac{3}{14} [/latex] = x Now switch sides and the answer is: x = [latex] frac{3}{14} [/latex] :) <3

nanaaprilia000
2015-10-29 17:20:31

8x+6+2x=34 10x+6=34 10x=28 x=2.8

ADD ANSWER